املاک - اجاره سوله - اجاره انبار - اجاره کارگاه- استان مرکزی-تهران-البرز-کرج | gsmarenas.ir - جی اس ام آرنا(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

سوله 3000 زمین 22500 اطلاعات بیشتر. املاک. شهرک صنعتی عباس اباد سوله 500 زمین 2100 اطلاعات بیشتر · املاک. شهرک صنعتی عباس اباد سوله 5000


جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2300 سوله : 1400 قیمت : 28,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 620 سوله : 320 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 1500 سوله : 700 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ (علی اباد)
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1256 سوله : 0 قیمت : 1,256,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 600 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3500 سوله : 4200 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1530 سوله : 860 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
 

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260


جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1460 سوله : 900 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2000 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 6000 سوله : 2000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 2500 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3150 سوله : 1800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستوفی
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 760 ودیعه : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 400 سوله : 108 ودیعه : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگان
زمین : 2000 سوله : 500 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260


جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
حسن اباد فشافویه
زمین : 11640 سوله : 0 قیمت : 4,300,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 10000 سوله : 0 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 16310 سوله : 0 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 6850 سوله : 4800 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی موزاییک سازان
زمین : 1000 سوله : 400 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 760 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 400 سوله : 108 قیمت : 3,240,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 1400 سوله : 1000 قیمت : 22,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 3340 سوله : 1080 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 1000 سوله : 470 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
 

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260


جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 360 سوله : 290 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم قم
زمین : 900 سوله : 800 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستوفی
زمین : 1000 سوله : 250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 5400 سوله : 1400 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگان
زمین : 400 سوله : 350 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 1000 سوله : 700 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 128 سوله : 256 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 3000 سوله : 2000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260


جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده خاوران
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 8000 سوله : 1200 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 500 سوله : 300 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 3131 سوله : 1100 قیمت : 45,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1300 سوله : 600 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 8200 سوله : 4200 قیمت : 106,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 1690 سوله : 770 قیمت : 25,350,000,000 اطلاعات بیشتر
ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ (علی اباد)
زمین : 1000 سوله : 400 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 200 سوله : 125 قیمت : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 201 سوله : 0 قیمت : 5,200,000,000 اطلاعات بیشتر
 

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260


جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 500 سوله : 500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 2500 سوله : 1000 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 1200 سوله : 400 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 2100 سوله : 1000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ثامن الحجج(خاوران)
زمین : 510 سوله : 510 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج (65متری فتح)
زمین : 2100 سوله : 1000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6000 سوله : 1300 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6000 سوله : 2600 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
 

 

 

 

 

 

مشاوره خرید سوله درساوه-شهرصنعتی کاوه - شهر صنعتی احمد اباد - شهر صنعتی زاویه - شهر صنعتی مامونیه - شهر صنعتی پرند - تهران و کرج   

 

 

09122567260

مقالات

Template Design: gsmarenas.ir - جی اس ام آرنا