اخبار مصالح ساختمانی ۱۴۰۱ - آخرین و جدیدترین خبر ها - Amazon - Ebay

اخبار مصالح ساختمانی ۱۴۰۱ - آخرین و جدیدترین خبر ها - Amazon - Ebay - (2722)(New - 2022)

اخبار مصالح ساختمانی ۱۴۰۱ - آخرین و جدیدترین خبر ها - Amazon - Ebay | (August)

کود شیمیایی سولفات آمونیوم کریستال | ۰۹۱۳۴۲۵۵۶۴۸

کود شیمیایی سولفات آمونیوم کریستال. سولفات آمونیوم کریستال. فرمول شیمیایی : NH4)2 SO4). خلوص : ازت : 21 % سولفور ( گوگرد ) : 24 %. سولفات آمونیوم کریستال.
 
 


ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09134255648


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09134255648


 

مقالات دیگر...

اخبار مصالح ساختمانی ۱۴۰۱ - آخرین و جدیدترین خبر ها - Amazon - Ebay - QR Code Friendly

مقالات